27. Salah satu sifat magnet adalah …, A. Dapat menarik semua jenis benda B. Kutup senama yang berd…

Diposting pada

Pertanyaan

27. Salah satu sifat magnet adalah …,
A. Dapat menarik semua jenis benda
B. Kutup senama yang berdekatan akan
tarik menarik
C. Kutup yang tidak senama berdekatan
akan tari-menarik
D. Mempunyai dua kutup yang senama
28. Contoh pemanfaatan magnet dalam
kehidupan sehari-hari terdapat pada
benda ….
A. Stop wach
B. Jam tangan
C, timbangan
D. kompas​

Jawaban #1 untuk Pertanyaan: 27. Salah satu sifat magnet adalah …,
A. Dapat menarik semua jenis benda
B. Kutup senama yang berdekatan akan
tarik menarik
C. Kutup yang tidak senama berdekatan
akan tari-menarik
D. Mempunyai dua kutup yang senama
28. Contoh pemanfaatan magnet dalam
kehidupan sehari-hari terdapat pada
benda ….
A. Stop wach
B. Jam tangan
C, timbangan
D. kompas​

Jawaban:

27. C

28. D

Penjelasan:

semoga membantu

follow ya