diketahui persamaan 2x^2-4x+a=0 dengan a bilangan real supaya didapat 2 akar berlainan yang positif…

Diposting pada

Pertanyaan

diketahui persamaan 2x^2-4x+a=0 dengan a bilangan real supaya didapat 2 akar berlainan yang positif maka nilai a yang memenuhi adalah

Jawaban #1 untuk Pertanyaan: diketahui persamaan 2x^2-4x+a=0 dengan a bilangan real supaya didapat 2 akar berlainan yang positif maka nilai a yang memenuhi adalah

persamaan 2x² – 4x + a = 0
memiliki nilai-nilai
A = 2
B = -4
C = a
untuk bentuk Ax² + Bx + C = 0

supaya didapat 2 akar/solusi berlainan yang positif maka a > 0 dan D > 0, yaitu
B² – 4AC > 0
16 – 4(2)(a) > 0
16 > 8a
2 > a
a < 2

sehingga a > 0 dan a < 2 atau ditulis

0 < a < 2, a € R

semoga jelas dan membantu