nyatakan dalam baku persamaan kuadrat kemudian tentukan nilai a, b, dan c! a.xkuadrat=4-3x b.(x-1)ku…

Diposting pada

Pertanyaan

nyatakan dalam baku persamaan kuadrat kemudian tentukan nilai a, b, dan c!
a.xkuadrat=4-3x
b.(x-1)kuadrat=x-2
c.(x+2)(x-3)=5
d.(2-x)(x+3)=2(x-3)
e(x+2)kuadrat=2(x+2)+1=0

Jawaban #1 untuk Pertanyaan: nyatakan dalam baku persamaan kuadrat kemudian tentukan nilai a, b, dan c!
a.xkuadrat=4-3x
b.(x-1)kuadrat=x-2
c.(x+2)(x-3)=5
d.(2-x)(x+3)=2(x-3)
e(x+2)kuadrat=2(x+2)+1=0

a. x² = 4 – 3x
x² + 3x – 4 = 0
a = 1, b = 3, c = -4

b. (x – 1)² = x – 2
x² – 2x + 1 = x – 2
x² – 2x – x + 1 + 2 = 0
x² – 3x + 3 = 0
a = 1, b = -3, c = 3

c. (x + 2)(x – 3) = 5
x² – 3x + 2x – 6 = 5
x² – x – 6 = 5
x² – x – 6 – 5 = 0
x² – x – 11 = 0
a = 1, b = -1, c = -11

d.(2 – x)(x + 3) = 2(x – 3)
2x + 6 – x² – 3x = 2x – 6
-x² – 3x + 2x – 2x + 6 + 6 = 0
-x² – 3x + 12 = 0
a = -1, b = -3, c = 12

e.(x +2)² + 2(x + 2) + 1 = 0
x² + 4x + 4 + 2x + 4 + 1 = 0
x² + 6x + 9 = 0
a = 1, b = 6, c = 9