Sebutkan Organisasi – Organisasi Islam yang kamu ketahui di Indonesia!​

Diposting pada

Pertanyaan

Sebutkan Organisasi – Organisasi Islam yang kamu ketahui di Indonesia!​

Jawaban #1 untuk Pertanyaan: Sebutkan Organisasi – Organisasi Islam yang kamu ketahui di Indonesia!​

Jawaban:

 1. Al-Irsyad Al-Islamiyyah
 2. Al Ittihadiyah
 3. Al Washliyah
 4. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
 5. Dewan Masjid Indonesia (DMI)
 6. Forum Umat Islam (FUI)
 7. Forum Dakwah Islam Indonesia (FDII)
 8. Himpunan Ahlussunnah untuk Masyarakat Islami (HASMI)
 9. Hidayatullah
 10. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
 11. Ikatan Da’i Indonesia (Ikadi)
 12. Lembaga Dakwah Kemuliaan Islam (LDKI)
 13. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
 14. Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI)
 15. Majelis Az Zikra
 16. Majelis Dakwah Islamiyah
 17. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 18. Majelis Tafsir Al-Quran (MTA)
 19. Mathla’ul Anwar
 20. Muhammadiyah
 21. Nahdlatul Ulama (NU)
 22. Nahdlatul Wathan (NW)
 23. Pemuda Muslimin Indonesia (Pemuda Muslim)
 24. Persatuan Islam (Persis)
 25. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)
 26. Persatuan Umat Islam (PUI)
 27. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
 28. Syarikat Islam (SI)
 29. Wahdah Islamiyah
 30. BP4
 31. Syarikat Islam Indonesia (SII)